Català
Español

Avís Legal


XipMotor Girona ha creat aquesta web, amb caràcter informatiu, per a un ús personal i gratuït.

1. Els drets de propietat intel lectual del web www.xipmotorgirona.com del seu disseny, estructura de navegació, codi font amb codis de llenguatge HTML, entre altres, així com cada un dels diferents elements en els continguts són titularitat de XipMotor Girona; a qui correspon únicament l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web complet www.xipmotorgirona.com que XipMotor Girona posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a aquest lloc implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3. Els usuaris que accedeixin a la web www.xipmotorgirona.com estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les següents condicions:

a) Que es realitzi quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l'usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, incloent el seu enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o es linkin en qualsevol servidor connectat directament o indirectament a una xarxa local i internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.

b) Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats de cap manera.

c) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l'acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat així com en qualsevol dels següents-es reputarà infracció dels drets de propietat intel•lectual titularitat de XipMotor Girona i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte, i podrà ser perseguida per aquesta última mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

4. XipMotor Girona es reserva la facultat d'efectuar sempre que sigui necessari i sense necessitat d'avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web www.xipmotorgirona.com, de la configuració i presentació d'aquest i de les condicions d'accés.

5. XipMotor Girona no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al seu web ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquest es trobi sempre i en tots els casos actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si s'escau, evitar i subsanar actualitzar aquest contingut més aviat millor. XipMotor Girona no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes en altres webs a les quals la web www.xipmotorgirona.com pugui remetre per mitjà d'enllaços hipertextuals o "links".

6. XipMotor Girona no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web www.xipmotorgirona.com, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( maquinari i programari), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

7. Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. XipMotor Girona no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. XipMotor Girona no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) així com dels fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

8. L'ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel lectual o Industrial de XipMotor Girona, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9. Qualsevol tipus d'enllaç de tercers a aquests webs aniran a la pàgina principal o d'entrada: www.xipmotorgirona.com